جمعه, 28 شهريور 1399
عنوان : پاداش برای افشاگران فساد در شهرداری مشهد
کد خبر : ۱۹۲۵۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ 
ساعت : ۱۳:۴۲:۴۹

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

طبق این «لایحه آییننامه حمایت و تشویق اعلامکنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد» در صورتی که کارمندان شهرداری گزارش فساد دهند، ۲ ماه حقوق و مزایا مانند بهره‌مندی از تسهیلات بانکی دریافت خواهند کرد علاوهبر آن، فرد مشمول، ارتقای شغلی نیز دریافت خواهد کرد و برای شهروندانی که مسئولان ذی‌ربط را از فساد اداری در بخشی از شهرداری آگاه کنند، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی در پی خواهد داشت که ظرف مدت یک ماه پرداخت خواهد شد.
دیروز شورای پنجم مشهد در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر این لایحه را با رأی قاطع هر ۱۲ عضو حاضر به تصویب رساند. براساس این لایحه شهرداری مشهد خود را ملزم کرد که در صورت اعلام فساد اداری از سوی شهروندان، ۲۰ درصد حقوق مکتسبه را بهصورت نقدی و ظرف مدت یکماه به فرد گزارشدهنده پرداخت کند. از مهم‌ترین بخش‌های این آییننامه، می‌توان به محفوظماندن نام فرد گزارشدهنده و حمایت از پرونده کاری او در شهرداری تا حصول نتیجه، ارجاع پرونده فرد متخلف به مراجع قضایی و قراردادن پیمانکاران متخلف در «لیست سیاه» شهرداری و حذف همکاری با این افراد اشاره کرد. پیش از این نیز دولت در گامی جدید، برای مبارزه با فساد، دست به تدوین لوایح سهگانه «شفافیت»، «مبارزه با مفاسد و سالمسازی نظام اداری» و «تعارض منافع» زد تا مسیر یادشده بیش از پیش هموار شود. از میان این ۳ لایحه، تعارض منافع هنوز در مرحله تدوین است و ۲ لایحه دیگر به مجلس ارسال شده است.

هم‌چنین با توجه به حجم بالای تخلفات و ارقام بالای جابهجایی ریالی و فساد در حوزه املاک، موضوع آییننامه حقالکشف فساد در حوزه ملک، هفته آینده در دستور کار شورای شهر مشهد قرار می‌گیرد. رقم پیشنهادی برای حقالکشف ملک را منوط به بررسی و تصویب این دستور کار در صحن علنی شورای شهر مشهد است.
ترکیب اعضای کمیسیون گزارش‌های فساد عبارت از: شهرداربه عنوان رئیس کمیسیون که در غیاب او معاون مالی و پشتیبانی حضور خواهد داشت، همچنین مدیر نظارت عالیه و ارزیایی، دبیر کمیسیون است، مدیرکل حراست شهرداری، مدیرکل حقوقی و منابع انسانی شهرداری نیز اعضای دیگر هستند.
اما در تبصره‌های ماده واحده این لایحه که بهتصویب قاطع اعضای شورای شهر مشهد رسید، آمده است: شهرداری مشهد مکلف است در راستای آگاهی عموم شهروندان و ایجاد شفافیت در اقدامات انجامشده درباره مقابله با مفاسد اداری، به اطلاعرسانی عمومی و مستمر نتایج این مصوبه، از طریق سامانه فاش اقدام کند.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V5.0.2.0

V5.0.2.0